Легендата за Дева Мария от Мастилницата

В началото на четиринадесети век , когато добрият граф Луи от Креси царува над Фландрия, богат гражданин от Арденбург е страхливо убит в Брюж. Същата вечер един млад тъкач от Уолстрат беше арестуван, изправен пред съд и – въпреки че запази невинността си – осъден на смърт.

Колкото и да молеше и плачеше за милост момчето, съдиите нямаше да отстъпят.В онези дни екзекуцията не беше изключение и от време на време в средата на Бург се издигаше скеле. Това се случи този път. Нещастният младеж, който очевидно се е оказал на грешното място, беше затворен в Камъка и трябваше да бъде екзекутиран публично на следващия ден.

Същата вечер при него дойде свещеник, за да чуе изповедта му и отново повтори, че не е извършил убийството. Той помоли свещеника за съвет. Той каза: „ Молете се на Мария ван Аарденбург, защото така свети Бернар винаги е учил монасите си, че слуга на Мария няма да загине във вечността“.

Така че този нещастен младеж започна да се моли на Мария с голяма преданост. И когато най -накрая заспа дълбоко, видя насред ярка светлина най -скъпата Майка на благодатта. Тя носеше на ръката си детето Исус и беше придружена от легиони ангели. Детето Исус носеше перо за писане, мастилница и парче пергамент. И изведнъж дълбоката тъмница засия в ясен блясък. Мария събуди слугата си и му каза с голяма доброта, че молитвата му е чута.


Тогава божественото Дете взе химикалката, а Мария държеше мастилницата, пишеше на пергамента, навиваше я и казваше на момчето: „ Вземи това и когато шерифът и слугите му дойдат да те заведат на бесилката, кажи че ще говорите със съдия -изпълнителя и ще му дадете този пергамент и веднага след това ще изпитате Божията милост и добротата на майка му. “

 И в миг това красиво видение изчезна и тъмницата отново се потопи в тъмнина.

Когато младежът се събуди, той си помисли, че е сънувал всичко. Но изведнъж откри в килията си… пергамент. Така че беше вярно!
И ето, на следващата сутрин те дойдоха при Камъка, за да го убият. И на път към скелето той попита дали може да говори с съдебния изпълнител. И когато това беше позволено, той му подаде пергамента. Съдебният изпълнител прочете чудотворното писание. Никога не каза на никого какво съдържа, но момчето веднага беше освободено.


Малко след това е издълбана каменна статуя на „Дева Мария с мастилницата”. По -късно статуята е поставена във фасадата на кметството, точно до Blinde Ezelstraat и всички, които минават, казват:


„ Поздравявам те, Мери, която стоиш там
ти си добър, а аз съм зъл.
Ще изпиеш бедната ми душа,
ще ти дам Ave Maria
 . “


Гентската версия.

В Гент има Дева Мария с мастилницата. Над входа на Groot Vleeshuis до Galgenhuisje е Дева Мария с мастилницата. Твърди се, че това изображение съществува от създаването на Vleeshuis около 1416 г.Тази легенда разказва историята на сина на магистрата Хуйбрехт, който искаше да се състезава за първата награда в поетичен конкурс, но не можа да напише нищо на хартия. В последно усилие да постигне нещо, сестра му Елизабет се помоли през нощта на помощ на Дева Мария, утешителка на потиснатите.Изведнъж в стаята се появи Дева Мария с детето. Малкият Исус подаде химикалка и Мария постави мастилница на писалищната маса. По чудо, цялото вдъхновение изведнъж беше на разположение за създаването на поетичен шедьовър. Когато Хуйбрехт прочете написаното, той получи всички похвали и спечели първата награда.Като благодарност, Елизабет и Хуйбрехт направиха статуя, която припомня това уникално преживяване, а именно Дева Мария с мастилницата.

Статуята е била повреждана два пъти от калвинистите и е напълно възстановена през 1600 г. До 1975 г. местните жители идват да палят свещи и да полагат цветя, за да получат необходимото вдъхновение.

Гентската статуя на Дева Мария с мастилницата

Статуята в Брюж

Сред почти петдесетте статуи във фасадата на кметството на Бург е тази забележителна статуя, която се нарича Дева Мария с мастилницата. Самата статуя датира от 1926 г. и е на скулптора Проспър Хиндерикс.  Наричат ​​я още Дева Мария от Арденбург.

 Подобна статуя може да се намери в Аарденбург, Гент и Маастрихт.В късното Средновековие всяка година делегация от магистрати отиваше на шествие до тази статуя. Минавайки покрай статуята, те наведоха колене в знак на почит към Дева Мария. „Кимващото шествие“.

Тази статуя на Дева Мария принадлежи към типа статуи на Мария с бебето Исус, което пише в книга или свитък, със или без мастилница. Произхожда от византийска традиция на ученото дете Христос.

Изображения на кметството

Статуите на кметството са преживели много през годините. Първите статуи, поставени след 1376 г., са полихромни. Един от представящите се художници беше Ян Ван Ейк. По време на Френската революция градските власти се опитаха да спасят статуите, като ги скриха в параклиса на Свети Василий. Тези изображения бяха трън в очите на революционерите, тъй като те бяха символите на древния режим. На 30 декември 1792 г. статуите са открити и пренесени от революционери в Maркт, където са разбити на парчета.През 19 век (1852-1862) всичко е преработено в духа на времето. Всички тези статуи бяха неоготически, но избраният камък беше неподходящ и по-малко от век по-късно трябваше да бъдат премахнати.През двадесетте години на миналия век беше поставен началото на долния ред статуи и на Проспър Хиндерикс беше разрешено да изреже няколко статуи, включително статуята на Мария с мастилницата. 

Но работата отново спря. Инсталирането на нови статуи, които да заменят реставрираните статуи от 1871 г., се случи през 1988 г. Това сложи край на неприятностите, които се проточиха десетилетия. В края на краищата нишите бяха празни от 1960 г. От 1983 г. насам художниците Ливия Канестраро, Стефан Депуйд, Пиер Гьотенк и Ян Франк изрязаха общо 39 нови статуи от бял камък. След последната реставрация всички ниши са заети отново.

Дева Мария от Арденбург

Аарденбург е бил известен поклоннически град от ± 1300 до 1600 г., където Мария е била почитана. Нейната статуя в красивия Onze-Lieve-Vrouwekerk беше в центъра на това.През 1604 г. принц Мауриц завладява региона и католическата религия е забранена. Това включва и почитането на Мария, което след това беше продължено символично и като напомняне в Брюж чрез празнуване на тържествени литургии в няколко църкви. 

Традиционното шествие на Светата кръв с огъване на коляното пред параклиса на Светата Кръв бавно се превърна в шествие с „кимване“ към чудотворна статуя на Мария, която стоеше срещу фасадата на кметството. Това беше отредено там от 1429 г. Това беше стояща Мария с мастилница в ръка и Христовото дете на лявата ръка с в ръка.Това изображение постепенно се идентифицира със старото изображение на Aardenburg. Чертеж в стар ръкопис (края на 18 век) служи като представяне на образа на Брюж. През 1853 г. е направена статуя след скицата в ръкописа. Особеното в това е, че Детето е седнало на дясната ръка на Мария.

През следващите години вниманието към естеството и характера на марианската преданост нараства. Това завърши с легендата, която Гуидо Гезел формулира през 1870 г., тази за „Дева Мария с мастилницата“. През 1871 г. Aardenburg получава първа статуя, подобна на тази в Брюж, в предната част на църквата. Дървената, полихромна статуя от 1875 г. също изглежда така. Например, Aardenburg става град на Дева Мария с Мастилницата векове по -късно от Брюж.

Статуята на Дева Мария с мастилницата сега.

Статуята на Дева Мария с мастилницата в Groot Vleeshuis в Гент

Дева Мария от Арденбург, наричана още Дева Мария с мастилницата, е от 1853 г. и е направена от дуото Чарлз Герц от Льовен и Джоузеф Джифс от Антверпен. Забележете, че детето Исус седи на дясната ръка. Тя е заменена от новата статуя на Проспър Хиндерикс от Синт-Андрис, изваяна през 1926 г. Статуята има същия иконографски атрибут – мастилницата – като статуята -чудо на поклонническия град Аарденбург, откъдето идва и името Onze -Lieve -Vrouw van Aerdenburg.

Снимка от 1926 г. на новоизваяната статуя на Проспър Хиндерикс, която рязко контрастира с другите стари изветряли статуи по онова време.

Мария с Христово дете от византийската традиция.
Забележете свитъка в ръката на Исус.

Това е 3D снимка на статуята. Можете да видите снимката през червени/синьо -цветни очила с червения цвят от лявата страна. (снимка Marc Willems)© Marc Willems (2014)                                        [email protected]

Статуята на Дева Мария с мастилницата на Арденбург.

You may also like...

Comments