Политика за поверителност

Сайтът е базиран на рецептите от цяла България. 

Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Това може да попречи на нормалната работа със сайта (функционалности за регистрирани потребители). Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

Настоящата Политика за поверителност се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят („Българското законодателство“) и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незаконосъобразно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR: – личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; – личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; – личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид; – личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; – личните данни сe обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.  

Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:   IP адрес: Когато посещавате наш сайт, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.   Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно:   IP адрес; ISP (Internet Service Provider – Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили.