Тези къщи са живи … и те наблюдават

Защо виждаме лица там, където не трябва да има такива? Това явление се нарича Парейдолия . 

Парейдолията представлява откриването на познати, макар и безсмислени, фигури на случайни места. Обикновено става въпрос за откриването на визуални елементи или цели образи, но е възможно да е и шум. Във втория случай говорим за аудио парейдолия.

Техническият термин за по-обобщаващия феномен, свързан с откриването на фигури на места, където всъщност не съществуват, се нарича апофения. Това е склонността да виждаме въображаеми неща, без да има логическа взаимовръзка между видяното и реално съществуващото. Не е задължително информацията да е сензорна. Може да бъдат числа или пък събития, пишат във Фрамар

Домашно лице.

.

Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.
Домашно лице.

You may also like...

Comments